Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441351/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Inter-Broker sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY CZERNICHÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Inter-Broker sp. z o.o.

1.2.) Oddział zamawiającego: Broker ubezpieczeniowy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870315750

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żółkiewskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Toruń

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 566584260

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: interbroker@interbroker.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.interbroker.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441351

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00428306/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 11:00

Po zmianie:
2022-11-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 11:30

Po zmianie:
2022-11-23 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-22

Zobacz inne

Prawo