Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowe Czarnowo, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442042/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001071261

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowe Czarnowo 66

1.4.2.) Miejscowość: Nowe Czarnowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-115

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 914040050

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsnczarnowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dpsnczarnowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442042

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00423230/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 12:00

Po zmianie:
2022-11-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 12:30

Po zmianie:
2022-11-21 12:30

Zobacz inne

Prawo