Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biała Podlaska, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442063/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa foteli biurowych na potrzeby Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030310705

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sidorska 95/97

1.4.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: a.tymoszuk@akademiabialska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.akademiabialska.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442063

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431584/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 12:00

Po zmianie:
2022-11-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 12:30

Po zmianie:
2022-11-21 12:30

Zobacz inne

Prawo