Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brzeźnica, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442331/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Brzeźnica

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770830

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zielonogórska 30

1.4.2.) Miejscowość: Brzeźnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 68-113

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 68 368 16 19

1.4.8.) Numer faksu: 68 377 13 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugbrzeznica@brzeznica.com. pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442331

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432204/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 10:00

Po zmianie:
2022-11-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 10:05

Po zmianie:
2022-11-21 10:05

Zobacz inne

Prawo