Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442594/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług kurierskich w obrocie zagranicznym na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016321074

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Księżycowa 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-934

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@lpr.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442594

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00402959/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 12:30

Po zmianie:
2022-11-25 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 13:00

Po zmianie:
2022-11-25 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-20

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo