Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442697/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku na potrzeby Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie wraz z oddziałami, postępowanie z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385631788

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Romana Niedzielskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-036

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pcen.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pcen.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostki organizacyjne administracji samorządowej nieposiadające osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442697

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00434323/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:00

Po zmianie:
2022-11-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:30

Po zmianie:
2022-11-23 10:30

Zobacz inne

Prawo