Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bytów, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443240/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu sieciowego oraz oprogramowania celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP28/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220799636

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lęborska 13

1.4.2.) Miejscowość: Bytów

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dostawy.przetargi@bytow.biz

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443240

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00434286/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:00

Po zmianie:
2022-11-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 10:00

Po zmianie:
2022-11-22 10:00

Zobacz inne

Prawo