Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gorzów Wielkopolski, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443359/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003161962

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wełniany Rynek 3

1.4.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 695741735

1.4.8.) Numer faksu: 95 738-71-00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm.gorzow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.gorzow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443359

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00443332/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/687126

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691335

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/687126

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691335

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/687126

Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691335

Zobacz inne

Prawo