Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443763/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa oleju opałowego (lekkiego) do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu do budynku przy ul. P. Eluarda 51-55.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II

1.2.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 51

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000693210

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Krępicka 50

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 54-018

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 71 798 68 55

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp051@wroclawskaedukacja.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp51wroclaw.edupage.org/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443763

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435332/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:00

Po zmianie:
2022-11-22 15:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:15

Po zmianie:
2022-11-22 16:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-21

Zobacz inne

Prawo