Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443913/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala RZP-51/IM/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

1.2.) Oddział zamawiającego: Szpital Dziecięcy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297359

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Niekłańska 4/24

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-924

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nieklanska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443913

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00428044/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

Zobacz inne

Prawo