Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444225/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Szpital Zespolony

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SUKCESYWNE DOSTAWY ZUŻYWALNYCH ELEMENTÓW DO ZESTAWÓW AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZY KONTRASTU DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289785

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grunwaldzka 45

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-736

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 41/3671269

1.4.8.) Numer faksu: 41/3660014

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444225

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431832/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 09:00

Po zmianie:
2022-11-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 09:30

Po zmianie:
2022-11-25 09:30

Zobacz inne

Prawo