Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Połaniec, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444438/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA POŁANIEC

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Połaniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŁANIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ruszczańska 27

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8650 305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 005660451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ruszczańska 27

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 000804313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarnieckiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Połańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 291204435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarnieckiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warsztat Terapii Zajęciowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 260382804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 20

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 260578329

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Witosa 1

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366093216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ruszczańska 27

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Publiczne w Połańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 830258084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Madalińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 000267915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żapniowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Zrębinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 001187762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 38

1.5.2.) Miejscowość: Zrębin

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 260037148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Ruszcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 363279587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 37

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek w Połańcu „Kraina Malucha”

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 260780982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Madalińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „PROPOL” Sp. z.o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 830339173

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połaniecka 25

1.5.2.) Miejscowość: Osiek

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-221

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z.o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 830337375

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 11

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającym przeprowadzającym postępowanie jest Gmina Połaniec. Gmina Połaniec została wyznaczona również jako Zamawiający upoważniony do udzielenia zamówienia na rzecz wyżej wymienionych Zamawiających, z wyłączeniem: Centrum Kultury i Sztuki, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Propol Sp. z o.o. w Osieku, którzy samodzielnie udzielą zamówienia, tj. zawrą umowę, na odpowiadający im zakres.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Połaniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17f764a6-6671-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039878/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ubezpieczenia mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/685345

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/685345

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/685345 (zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System). 2. Na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl, w stopce znajdują się odnośniki do regulaminu Platformy Zakupowej,instrukcji dla Wykonawców oraz - kontakt do Centrum Wsparcia Klienta, gdzie Wykonawca może uzyskać pomoc techniczną. 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod nazwą niniejszego postępowania i formularza Wyślij wiadomość. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy Zakupowej Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 5. Zamawiający informuje, że nie będzie komunikował z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej - zgodnie z SWZ pkt 2.8-2.11, 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.316.2022.GGI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Połaniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 85%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15%
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera pkt 21.3.1 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej spółek komunalnych Gminy Połaniec. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 85%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15%
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera pkt 21.3.2 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie Gminy Połaniec. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 90%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera pkt 21.3.4 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
7.1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
7.1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
7.1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ; w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę,
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.2. Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.2.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.2.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.2.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.2.4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w projektowanych postanowieniach umowy, dla każdej części zamówienia (załączniki nr 4-4b do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/685345

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, prowadzonego na podstawie u.p.z.p.;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, prowadzonego na podstawie u.p.z.p.;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, prowadzonego na podstawie u.p.z.p

Zobacz inne

Prawo