Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrołęka, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445021/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup, dostawa, montaż sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego – Sali Operacyjnej Ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach realizacji projektu pn. ,,(...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304616

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 120A

1.4.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@szpital.ostroleka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.ostroleka.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445021

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00437359/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 09:00

Po zmianie:
2022-11-24 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

Zobacz inne

Prawo