Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grajewo, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445129/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów szewnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: Szpital Ogólny w Grajewie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450666822

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3-go Maja 34

1.4.2.) Miejscowość: Grajewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital-grajewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-grajewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445129

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00400167/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zmiana dotyczy ilości saszetek w Części 4 w pozycji nr 17 (było 0 sztuk, jest 10 sztuk).

Po zmianie:
Dodanie pozycji nr 15 w Części 1 Materiały szewne wchlanialne oraz odpowiedzi na pytania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:00

Po zmianie:
2022-11-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 09:15

Po zmianie:
2022-11-28 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-27

Zobacz inne

Prawo