Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chrzypsko Wielkie, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445306/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa paliw płynnych do zbiornika o pojemności minimum 1.000,00 litrów do siedziby Zamawiającego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302142930

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Główna 15

1.4.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 612951497

1.4.8.) Numer faksu: 612951497

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gsk@chrzypsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gsk-chrzypsko.naszbip.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445306

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435627/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 11:00

Po zmianie:
2022-11-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 13:00

Po zmianie:
2022-11-28 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-21

Po zmianie:
2022-12-28

Zobacz inne

Prawo