Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Annopol, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448000/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W ANNOPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, C.W.U i przygotowania posiłków w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W ANNOPOLU

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział ZP

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000265454

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 8

1.4.2.) Miejscowość: Annopol

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-235

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 15 8613032

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pspannopol@onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spannopol.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448000

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435987/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 12:00

Po zmianie:
2022-11-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 12:30

Po zmianie:
2022-11-25 09:30

Zobacz inne

Prawo