Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wieliczka, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448156/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448156

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00415083/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 11:30

Po zmianie:
2022-11-24 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 12:00

Po zmianie:
2022-11-24 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-19

Po zmianie:
2022-12-22

Zobacz inne

Prawo