Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pasym, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448868/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup z sukcesywnymi dostawami granulatu drzewnego (typu pellet pelet, pellets) do Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000251280

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworcowa, 29

1.4.2.) Miejscowość: Pasym

1.4.3.) Kod pocztowy: 12-130

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 532769915

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bohdand6@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ddpasym.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448868

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00436450/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:00

Po zmianie:
2022-11-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:30

Po zmianie:
2022-11-25 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-14

Po zmianie:
2022-12-25

Zobacz inne

Prawo