Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Częstochowa, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449294/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia: SEP uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G2 (uprawnienia energetyczne) dla studentów/ek WIiŚ PCz w ramach projektu ZPRPCz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001643

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69

1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-201

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34/3250415

1.4.8.) Numer faksu: 34/3250415

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mtaranek@adm.pcz.czest.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449294

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00434770/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00029609/32/P

Po zmianie:
2022/BZP 00029609/33/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:30

Po zmianie:
2022-11-29 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 11:10

Po zmianie:
2022-11-29 11:20

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-21

Po zmianie:
2022-12-28

Zobacz inne

Prawo