Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449323/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Agencja Mienia Wojskowego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody i licznika ciepła oraz wymiana elementów kotła gazowego w kotłowni przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 122114001

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.kr@amw.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie mieniem skarbu państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449323

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00434234/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 09:00

Po zmianie:
2022-11-24 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

Zobacz inne

Prawo