Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449455/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

1.2.) Oddział zamawiającego: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291204

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: GARBARY 15

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-866

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@wco.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449455

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00436203/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00017296/39/P

Po zmianie:
2022/BZP 00017296/41/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 09:00

Po zmianie:
2022-11-29 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-29 10:00

Zobacz inne

Prawo