Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Koronowo, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450124/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Bydgoski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana posadzek w klasopracowniach głównego budynku szkoły "A" w Zespole Szkół Zawodowych im. gen Stanisława Maczka w Koronowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bydgoski

1.2.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000186424

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 53

1.4.2.) Miejscowość: Koronowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 694473896

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsz-koronowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz-koronowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450124

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00449574/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 10:00

Po zmianie:
2022-12-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 10:15

Po zmianie:
2022-12-07 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-04

Po zmianie:
2023-01-05

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W związku z błędnym określeniem daty składania ofert Zamawiający dokonuje autopoprawki i zmienia termin składania ofert oraz terminu związania ofertą. Nowy/właściwy termin składania ofert to dzień 7 grudnia 2022 r., a termin związania ofertą to 5 stycznia 2023 r.

Zobacz inne

Prawo