Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świecie, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450566/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, KOMPUTERÓW MOBILNYCH, DRUKAREK I NISZCZAREK ORAZ PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291523

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sądowa

1.4.2.) Miejscowość: Świecie

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450566

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431297/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00018516/10/P

Po zmianie:
2022/BZP 00018516/11/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 08:30

Po zmianie:
2022-11-28 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 08:40

Po zmianie:
2022-11-28 08:40

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-21

Po zmianie:
2022-12-27

Zobacz inne

Prawo