Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451967/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Lasy Miejskie Warszawa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonywanie usług weterynaryjnych na rzecz Lasów Miejskich - Warszawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lasy Miejskie Warszawa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140910251

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Korkowa 170A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-549

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 612 25 60

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lasymiejskie.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451967

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426985/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00017001/06/P

Po zmianie:
2022/BZP 00017001/07/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:30

Po zmianie:
2022-11-30 10:30

Zobacz inne

Prawo