Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krotoszyn, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452065/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIASTO I GMINA KROTOSZYN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w roku 2023 i 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.4.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 62 722 74 54

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452065

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00443098/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-28 09:00

Po zmianie:
2022-11-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-28 12:00

Po zmianie:
2022-11-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-27

Po zmianie:
2022-12-29

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana terminów spowodowana została zmianami w dokumentach zamówienia, które Zamawiający wprowadził udzielając odpowiedzi na pytania do treści SWZ.

Zobacz inne

Prawo