Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452329/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 21 Biur Powiatowych ARiMR w województwie łódzkim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.2.) Oddział zamawiającego: Łódzki Oddział Regionalny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al.Piłsudskiego 84

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 92-202

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: lodzki@arimr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452329

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00437510/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 09:00

Po zmianie:
2022-11-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 11:00

Po zmianie:
2022-11-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-24

Po zmianie:
2022-12-29

Zobacz inne

Prawo