Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krypno Kościelne, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452344/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Krypno

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Krypno i jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.-30.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krypno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659415

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krypno Kościelne 23 B

1.4.2.) Miejscowość: Krypno Kościelne

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-111

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.7.) Numer telefonu: 857169033

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrypno@podlaskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakrypno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452344

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00433808/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Krypno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krypno, tj.:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno
2. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, 19-11 Krypno
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. wynosi 268 129 kWh.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Krypno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krypno, tj.:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno
2. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, 19-11 Krypno
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. wynosi 152 047 kWh.

Zobacz inne

Prawo