Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452666/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Stołeczne Warszawa - Straż Miejska m.st. Warszawy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Mycie pojazdów służbowych, mycie klatek do przewozu zwierząt i przestrzeni bagażowej w pojazdach OOŚ-EKO oraz przedziałów przystosowanych do przewozu osób zatrzymanych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Straż Miejska m.st. Warszawy

1.2.) Oddział zamawiającego: Straż Miejska m.st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015271428

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Młynarska 43/45

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-170

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: (22) 851-16-12

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@strazmiejska.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strazmiejska.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452666

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00430817/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:00

Po zmianie:
2022-11-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:15

Po zmianie:
2022-11-25 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-23

Po zmianie:
2022-12-24

Zobacz inne

Prawo