Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452928/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634533731

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ratajczaka 10/12

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-815

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wsa.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452928

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00439460/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 12:00

Po zmianie:
2022-11-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 13:00

Po zmianie:
2022-11-28 13:00

Zobacz inne

Prawo