Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wilamowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453893/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WILAMOWICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WILAMOWICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070017693

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 2A

1.4.2.) Miejscowość: Wilamowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-330

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: (033)8457171

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zwik@wilamowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zwik.wilamowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453893

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00438643/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 24.11.2022r. do godz. 9:00 do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN.

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 01.12.2022r. do godz. 9:00 do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 09:00

Po zmianie:
2022-12-01 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:00

Po zmianie:
2022-12-01 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-23

Po zmianie:
2022-12-30

Zobacz inne

Prawo