Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szubin, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453982/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321744

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kcyńska 36

1.4.2.) Miejscowość: Szubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-200

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 52/3842819

1.4.8.) Numer faksu: 52/3848070

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@szubin.oow.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szubin.oow.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453982

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00444720/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 11:00

Po zmianie:
2022-11-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 11:30

Po zmianie:
2022-11-28 11:30

Zobacz inne

Prawo