Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krynica-Zdrój, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454904/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA KRYNICA -ZDRÓJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wielofunkcyjnej, profesjonalnej sceny z możliwością użytkowania zewnętrznego i wewnętrznego na potrzeby Laboratorium Dialogu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRYNICA -ZDRÓJ

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893055

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7

1.4.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18 472 55 60

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkrynica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krynica-zdroj.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454904

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00441117/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:00

Po zmianie:
2022-11-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:10

Po zmianie:
2022-11-29 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-24

Po zmianie:
2022-12-28

Zobacz inne

Prawo