Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ustroń, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455076/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy artykułów jednorazowego użytku dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243693791

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szpitalna 11

1.4.2.) Miejscowość: Ustroń

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.reumatologiczny.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455076

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432406/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:00

Po zmianie:
2022-11-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 12:00

Po zmianie:
2022-11-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-22

Po zmianie:
2022-12-27

Zobacz inne

Prawo