Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radzymin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455553/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Dom Pomocy Społecznej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.2.) Oddział zamawiającego: DPS

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293775

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 7

1.4.2.) Miejscowość: Radzymin

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-250

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpsradzymin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsradzymin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455553

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00443450/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
- próbki dot. zad. 1 - Próbki wędlin pokrojone, osobno pakowane, opisane i ponumerowane zgodnie z liczbą porządkową Formularza cenowego o gramaturze ok. 100g należy - pod rygorem odrzucenia oferty - dostarczyć do dietetyka DPS, najpóźniej do 25.11.2022 r. do godz. 10:00;
- próbki dot. Zad. 4 - Próbki pieczywa opisane i ponumerowane zgodnie z liczbą porządkową Formularza cenowego należy - pod rygorem odrzucenia oferty dostarczyć do dietetyka DPS w najpóźniej do 25.11.2022 r. do godz. 10:00;

Po zmianie:
- próbki dot. zad. 1 - Próbki wędlin pokrojone, osobno pakowane, opisane i ponumerowane zgodnie z liczbą porządkową Formularza cenowego o gramaturze ok. 100g należy - pod rygorem odrzucenia oferty - dostarczyć do dietetyka DPS, najpóźniej do 28.11.2022 r. do godz. 10:00;
- próbki dot. Zad. 4 - Próbki pieczywa opisane i ponumerowane zgodnie z liczbą porządkową Formularza cenowego należy - pod rygorem odrzucenia oferty dostarczyć do dietetyka DPS w najpóźniej do 28.11.2022 r. do godz. 10:00;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:00

Po zmianie:
2022-11-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:10

Po zmianie:
2022-11-28 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-24

Po zmianie:
2022-12-27

Zobacz inne

Prawo