Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lądek-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00456344/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w Lądku Zdroju” (ZP.20.2022)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288283

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wolności 4

1.4.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456344

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00448779/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-30 10:30

Po zmianie:
2022-12-02 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-30 10:40

Po zmianie:
2022-12-02 10:40

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-29

Po zmianie:
2022-12-31

Zobacz inne

Prawo