Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wipsowo, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00457975/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

NADLEŚNICTWO WIPSOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa do Nadleśnictwa Wipsowo paliw płynnych i oleju opałowego na 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO WIPSOWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510549300

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 51 C

1.4.2.) Miejscowość: Wipsowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-010

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wipsowo@olsztyn.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457975

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00457844/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Ogłoszenie zostało opublikowane omyłkowo.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie zostało opublikowane omyłkowo.

Zobacz inne

Prawo