Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Drzycim, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00002801/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA DRZYCIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRZYCIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351009

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Podgórna 10

1.4.2.) Miejscowość: Drzycim

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-140

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.7.) Numer telefonu: 523317079

1.4.8.) Numer faksu: 523317079

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@drzycim.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002801

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00495415

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 09:00

Po zmianie:
2023-01-11 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 09:10

Po zmianie:
2023-01-11 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-03

Po zmianie:
2023-02-09

Zobacz inne

Prawo