Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siemianowice Śląskie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00002906/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.4.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002906

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00520901

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00017955/31/P

Po zmianie:
2022/BZP 00017955/32/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kabel EKG 10 odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 250 cm (+/- 10 cm), odprowadzenia przedsercowe 75 cm, odprowadzenia kończynowe 115 cm. Kabel kompatybilny z aparatem MORTARA ELI 250. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel EKG typu KEKG-30R kompatybilny z aparatem As Card. Ilość: 1 sztuka.
3. Kabel główny EKG umożliwiający podłączenie kabla z 3 lub 5 – odprowadzeniami. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
4. Kabel EKG 5-odprowadzeniowy. Każdy przewód ma długość minimum 50 cm i jest zakończony od strony elektrod EKG (strona pacjenta) klamrą. Kabel kompatybilny z kablem głównym wskazanym w poz.3. Ilość: 2 sztuki.
5. Czujnik temperatury wielokrotnego użytku skórny dla dorosłych, kompatybilny z urządzeniem Philips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
6. Przewód powietrzny do mankietu NIBP kompatybilny z Monitorem Philips, przeznaczony dla dorosłych i dzieci, 1-liniowy, dł. 2,5 m / 3,0 m minimum. Ilość: 2 sztuki.
7. Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 20-28 cm, 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o właściwe łączniki (adaptery NIBP) umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem. Ilość: 5 sztuk.
8. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 35,5-46 cm, 1-liniowy bez worka, bez łącznika. Ilość: 5 sztuk.
9. Adapter NIBP pozwalający na połączenie przewodu powietrznego mankietu z kablem głównym NIBP kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 10 sztuk.

Po zmianie:
Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kabel EKG 10 odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 230 cm (+/- 10 cm), odprowadzenia przedsercowe 75 cm (+/- 5 cm), odprowadzenia kończynowe 115 cm (+/- 5 cm). Kabel kompatybilny z aparatem MORTARA ELI 250. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel EKG typu KEKG-30R kompatybilny z aparatem As Card. Ilość: 1 sztuka.
3. Kabel główny EKG umożliwiający podłączenie kabla z 3 lub 5 – odprowadzeniami. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
4. Kabel EKG 5-odprowadzeniowy. Każdy przewód ma długość minimum 50 cm i jest zakończony od strony elektrod EKG (strona pacjenta) klamrą. Kabel kompatybilny z kablem głównym wskazanym w poz.3. Ilość: 2 sztuki.
5. Czujnik temperatury wielokrotnego użytku skórny dla dorosłych, kompatybilny z urządzeniem Philips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
6. Przewód powietrzny do mankietu NIBP kompatybilny z Monitorem Philips, przeznaczony dla dorosłych i dzieci,
1-liniowy, dł. 2,5 m / 3,0 m minimum. Ilość: 2 sztuki.
7. Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 18-28 cm, 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o właściwe łączniki (adaptery NIBP) umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem. Ilość: 5 sztuk.
8. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 34-47 cm, 1-liniowy bez worka, bez łącznika. Ilość: 5 sztuk.
9. Adapter NIBP pozwalający na połączenie przewodu powietrznego mankietu z kablem głównym NIBP kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 10 sztuk.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 08:30

Po zmianie:
2023-01-11 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 09:30

Po zmianie:
2023-01-11 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-06

Po zmianie:
2023-02-08

Zobacz inne

Prawo