Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Janowiec Wielkopolski, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00006951/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Janowiec Wielkopolski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przewóz uczniów do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski od 13 lutego 2023 r. do 9 lutego 2024 r. ”
(ROK SZKOLNY 2022/2023- II SEMESTR, ROK SZKOLNY 2023/2024 – I SEMESTR)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janowiec Wielkopolski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351191

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gnieźnieńska 3

1.4.2.) Miejscowość: Janowiec Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-430

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 523023034

1.4.8.) Numer faksu: brak

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um-janowiecwlkp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-janowiec-wielkopolski

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00006951

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00517473

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 09:00

Po zmianie:
2023-01-10 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 09:10

Po zmianie:
2023-01-10 09:10

Zobacz inne

Prawo