Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00011723/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012199305

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grzybowska 45

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 360 92 48

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@rars.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rars.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rezerwy strategiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011723

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00502876

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 11:00

Po zmianie:
2023-01-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-05 11:05

Po zmianie:
2023-01-10 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-03

Po zmianie:
2023-02-08

Zobacz inne

Prawo