Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00012814/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Główny Instytut Górnictwa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie ekspertyz dotyczących systemu OPITPP 2.0. w zakresie optymalizacji przyjętych rozwiązań, testowania poszczególnych komponentów systemu, badaniu oczekiwań docelowej grupy odbiorców.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023461

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Gwarków 1

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-166

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: phachula@gazeta.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012814

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526411

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 10:00

Po zmianie:
2023-01-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 12:00

Po zmianie:
2023-01-11 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-07

Po zmianie:
2023-02-09

Zobacz inne

Prawo