Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00014130/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

IDEAS NCBR SP. Z O.O.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa kolokacji dla IDEAS NCBR sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: IDEAS NCBR SP. Z O.O.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388065786

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: NOWOGRODZKA 47A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ideas-ncbr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ideas-ncbr.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sztuczna inteligencja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014130

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00514701

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 09:30

Po zmianie:
2023-01-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:00

Po zmianie:
2023-01-16 12:30

Zobacz inne

Prawo