Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Berzyna, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00014157/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "OBRA"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla ZM „Obra”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "OBRA"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411292527

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 6

1.4.2.) Miejscowość: Berzyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zmobra@wolsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmobra.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014157

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00520826

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 10:00

Po zmianie:
2023-01-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 11:00

Po zmianie:
2023-01-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-16

Zobacz inne

Prawo