Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00014264/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DO ENDOSKOPII.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII

1.2.) Oddział zamawiającego: DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291204

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: GARBARY 15

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-866

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@wco.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014264

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00512405

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 09:00

Po zmianie:
2023-01-13 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 10:00

Po zmianie:
2023-01-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:
2023-02-11

Zobacz inne

Prawo