Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sokółka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00014525/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Sokółka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka oraz rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokółka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659125

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 1

1.4.2.) Miejscowość: Sokółka

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 85 711 09 00

1.4.8.) Numer faksu: +48 85 711 09 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@sokolka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014525

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00501922

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:00

Po zmianie:
2023-01-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:15

Po zmianie:
2023-01-16 10:15

Zobacz inne

Prawo