Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00015152/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Objęcie nadzorem autorskim i serwisem Zintegrowanego Systemu Informatycznego „InfoMedica/AMMS”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010132188

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zygmunta Krasińskiego 54/56

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-755

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wiml.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiml.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut badawczy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015152

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00505613

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 10:00

Po zmianie:
2023-01-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 10:30

Po zmianie:
2023-01-16 10:30

Zobacz inne

Prawo