Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00015802/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania antywirusowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 617 9695

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015802

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525524

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00233625/08/P

Po zmianie:
2022/BZP 00233625/09/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 10:05

Po zmianie:
2023-01-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 10:05

Po zmianie:
2023-01-12 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-09

Po zmianie:
2023-02-10

Zobacz inne

Prawo