Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Środa Śląska, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00016309/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIAT ŚREDZKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w okresie 2023 / 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŚREDZKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934762

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wrocławska 2

1.4.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 713968919

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-sredzki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sredzki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016309

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00520542

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 09:00

Po zmianie:
2023-01-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 09:30

Po zmianie:
2023-01-16 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-09

Po zmianie:
2023-02-14

Zobacz inne

Prawo