Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chełm, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00018499/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa wykonania i wdrożenia platformy e-learningowej w ramach projektu
pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110607010

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pocztowa 54

1.4.2.) Miejscowość: Chełm

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@panschelm.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00018499

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00002025

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 12:00

Po zmianie:
2023-01-13 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 12:30

Po zmianie:
2023-01-13 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-10

Po zmianie:
2023-02-11

Zobacz inne

Prawo