Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020578/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja pomieszczeń Prosektorium i Pracowni Histopatologicznej wraz
z wyposażeniem pod Zakład Patomorfologii w WSS nr5 im. Św. Barbary
w Sosnowcu–Etap I(modernizacja pomieszczeń Prosektor(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296495

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Medyków 1

1.4.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-219

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@wss5.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wss5.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020578

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00519113

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-13 09:00

Po zmianie:
2023-01-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-13 10:00

Po zmianie:
2023-01-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-11

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo